RIVERWATCHER

do niezawodnego zarzĄdzania BOGACTWAmi rzeki

Producentem urządzeń systemu Riverwatcher jest islandzka firma VAKI. Od ponad 26 lat zajmuje się rozwojem, wdrożeniami i produkcją urządzeń stosowanych w hodowli ryb i ochronie środowiska. Ciągły rozwój produktów unowocześnianych dzięki stałej współpracy z użytkownikami daje w efekcie wiodącą pozycję na świecie. Zastosowane w urządzeniach najnowsze rozwiązania z dziedzin: elektroniki, komputerów i oprogramowania pozwala z coraz większą dokładnością i w coraz szerszym zakresie stosować w różnych dziedzinach urządzenia VAKI. Urządzenia rejestrujące migrację ryb Riverwatcher zastosowano już w ponad 300 rzekach na świecie. W zależności od zróżnicowanych warunków urządzenia mogą być wykonywane według indywidualnych potrzeb.

AktualnoŚci

Vaki na rzece Parsęta

Informacja o instalacji urządzeń monitorujących migrację ryb nw przepławce na rzece Parsęta w miejscowości Rościno.

Zakup został zrealizowany na potrzeby realizacji projektu pn. „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz współfinansowanego ze środków Fundacji Baltic Zamawiającym był: Zawiązek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino Urządzenia dostarczono i uruchomiono w grudniu 2018 roku.Więcej aktualności -->

Fotografie

Filmy

Zalety urzĄdzeŃ VAKI:

  • System pozwala na porównanie zarejestrowanych danych z danymi pochodzącymi z odłowów i obliczenia stopnia eksploatacji zasobów.

  • System zapewnia możliwość porównywania zarejestrowanych wyników na przestrzeni długich okresów badawczych (miesiące, lata).

  • System pozwala monitorować efektywność zarybień narybkiem i smoltami.

  • System umożliwia analizę wpływu różnych czynników środowiskowych.

  • System pozwala oceniać skuteczność działania przepławek.

  • System dostarcza cenne informacje dla lepszego zarządzania gospodarką rybacką,

  • System umożliwia określanie gatunku, płci, pochodzenia ryb itp.