Vaki na rzece DRAWA w Kamiennej

Informacja o instalacji urządzeń monitorujących migrację ryb na przepławce na rzece Drawa w miejscowości Kamienna. Zakup został zrealizowany na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół)” współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Zamawiającym była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Urządzenia monitorujące uruchomiono 6 września 2019 roku.


Vaki na rzece Parsęta

Informacja o instalacji urządzeń monitorujących migrację ryb nw przepławce na rzece Parsęta w miejscowości Rościno.

Zakup został zrealizowany na potrzeby realizacji projektu pn. „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz współfinansowanego ze środków Fundacji Baltic Zamawiającym był: Zawiązek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino Urządzenia dostarczono i uruchomiono w grudniu 2018 roku.PENTAIR-VAKI (skaner i rejestrator obrazu RWC-Riverwatcher) w akcji:

Vaki - prezentacja produktÓw

W dniach 10 - 11 października odbyło się w Grybowie spotkanie osobami zainteresowanymi systemem monitoringu oferowanym przez firmę VAKI.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano najnowsze oprogramowanie komputerowe, program analizujący dane Winari oraz możliwości stosowania skanera i podwodnej kamery w rzekach.

Przeprowadzono próby rejestracji niewielkich ryb na rzece Biała Tarnowska. Skaner Riverwatcher został zainstalowany w górnym biegu rzeki w miejscowości Kąclowa na stopniu zmodernizowanym dla potrzeb migracji organizmów wodnych. Przebudowa stopnia została wykonana w ramach Projektu pod nazwą: „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska” realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczestnicy jak również prowadzący szkolenie przedstawiciel firmy Riverwatcher, Magnus Thor Asgeirsson zapoznali się również z wykonanymi udrożnieniami stopni w miejscowościach Pleśna i Grybów oraz obejrzeli stopień wodny w Stróżach gdzie przewiduje się w najbliższym czasie jego przebudowę w celu umożliwienia migracji ryb przez istniejącą barierę.

Na zakończenie uczestnicy zwiedzili powstający obok zapory wodnej na Skawie w Świnnej Porębie ośrodek zarybieniowy. Analizowano możliwości monitoringu ryb pod kątem analizy stanu zachowania populacji poszczególnych gatunków jak również oceny efektywności budowanych przejść dla ryb.

Na zdjęciach zaprezentowano przepławki w Pleśnej, Ciężkowicach, Grybowie i w Kąclowej. Pokazano fragmenty stopnia wodnego w Stróżach. Zaprezentowano również sposób połowu elektrycznego ryb w Kąclowej za pomocą generatora elektrycznego firmy GRASSL.


Przepławka w Pleśnej Numer


Przepławka w Ciężkowicach Numer


Przepławka w Grybowie Numer


Przepławka w Kąclowej Numer


Montaż skanera w szczelinie przepławki w Kąclowej Numer -
Zastosowanie generatora plecakowego GRASSL do połowu ryb.

Powrót do strony głównej