Vaki - prezentacja produktÓw

W dniach 10 - 11 października odbyło się w Grybowie spotkanie osobami zainteresowanymi systemem monitoringu oferowanym przez firmę VAKI.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano najnowsze oprogramowanie komputerowe, program analizujący dane Winari oraz możliwości stosowania skanera i podwodnej kamery w rzekach.

Przeprowadzono próby rejestracji niewielkich ryb na rzece Biała Tarnowska. Skaner Riverwatcher został zainstalowany w górnym biegu rzeki w miejscowości Kąclowa na stopniu zmodernizowanym dla potrzeb migracji organizmów wodnych. Przebudowa stopnia została wykonana w ramach Projektu pod nazwą: „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska” realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczestnicy jak również prowadzący szkolenie przedstawiciel firmy Riverwatcher, Magnus Thor Asgeirsson zapoznali się również z wykonanymi udrożnieniami stopni w miejscowościach Pleśna i Grybów oraz obejrzeli stopień wodny w Stróżach gdzie przewiduje się w najbliższym czasie jego przebudowę w celu umożliwienia migracji ryb przez istniejącą barierę.

Na zakończenie uczestnicy zwiedzili powstający obok zapory wodnej na Skawie w Świnnej Porębie ośrodek zarybieniowy. Analizowano możliwości monitoringu ryb pod kątem analizy stanu zachowania populacji poszczególnych gatunków jak również oceny efektywności budowanych przejść dla ryb.

Na zdjęciach zaprezentowano przepławki w Pleśnej, Ciężkowicach, Grybowie i w Kąclowej. Pokazano fragmenty stopnia wodnego w Stróżach. Zaprezentowano również sposób połowu elektrycznego ryb w Kąclowej za pomocą generatora elektrycznego firmy GRASSL.


Przepławka w Pleśnej Numer


Przepławka w Ciężkowicach Numer


Przepławka w Grybowie Numer


Przepławka w Kąclowej Numer


Montaż skanera w szczelinie przepławki w Kąclowej Numer -
Zastosowanie generatora plecakowego GRASSL do połowu ryb.

Powrót do strony głównej