Kamera Riverwatcher

Kamera

Riverwatcher może być dostarczony z cyfrową kamerą rejestrującą obraz video lub obraz statyczny przepływającej przez skaner ryby.  Skaner uruchamia samodzielnie kamerę zdolną wykonać od 1 do 5 zdjęć cyfrowych lub krótki film każdej przepływającej ryby. Komputer natomiast może automatycznie powiązać zarejestrowany obraz każdej ryby z danymi zapisanymi w pamięci własnej: wielkość, godzinę przepłynięcia, prędkość przepływania, sylwetkę ryby i temperaturę wody.

 

 

Zdalne sterowanie

System Riwerwatcher może być  obsługiwany zdalnie bez konieczności prowadzenia zasilania z sieci 240V. Obydwa urządzenia: skaner i kamera cyfrowa mogą być zasilane z akumulatora 12V komputera. Komputer pozwala na zapamiętywanie dużej ilości danych, pozwala na ich analizę i może być zasilany z baterii słonecznych lub z 12V akumulatora.

 

Tunel zdjĘciowy (fotograficzny)

Uzyskanie wysokiej jakości fotografii możliwe jest w specjalnie do tego celu skonstruowanym stalowym tunelu zapobiegającemu oddziaływaniu światła dziennego na wykonywane zdjęcia czy filmy. Tunel ma przekrój 80 x 60 cm i długość 105 cm. Do ściany tunelu zamocowana jest cyfrowa kamera, oświetlenie i skaner Riwerwatcher . Tunel zapewnia optymalne warunki ekspozycji wykonywanych zdjęć w niezmiennym oświetleniu i optymalnej odległości ryb od kamery.

 

 

Identyfikacja ryb

Cyfrowe fotografie w połączeniu z danymi z pamięci programu Riverwatcher pozwalają porządkować wyniki zgodnie z różnymi wymaganiami: np. gatunek, płeć, a nawet określić czy ryba jest hodowlana czy pochodzi z naturalnej populacji.

 

Rejestracja obrazu

Rejestrowany przez kamerę cyfrową obraz w tunelu zdjęciowym może być oglądany w każdym momencie na ekranie komputera Riverwatcher.
Aby obejrzeć filmy zarejestrowane na rzekach: Tuolumne i Stanislaus kliknij na nazwy rzek.