Oprogramowanie

Program o nazwie VINARI służy do analizy i prezentacji zarejestrowanych przez urządzenie Riverwatcher danych. Umożliwia analizę wielkości migracji ryb w poszczególnych okresach,  analizę wielkości ryb czy też analizę ruchów w poszczególnych porach dnia. Można również przeprowadzić analizę migracji ryb w zależności od temperatury w poszczególnych okresach i weryfikować rejestrację w oparciu o zarejestrowane obrazy kształtu ryb.

 

Obrazy

Program umożliwia analizę kształtu każdej ryby i podział ryb na różne grupy. Program pozwala na dodanie do swojej bazy danych nowych informacji oraz stworzenie kilku baz danych dla poszczególnych urządzeń.

 

Migracja

Przedstawiony wykres pokazuje rozkład migracji ryb w badanym okresie lub w dowolnie wybranym  jego fragmencie . Wartości na pionowej osi Y pokazują liczbę ryb w ciągu dnia w zależności od ich wielkości. Na osi poziomej X przedstawione są kolejne dni dokonywania rejestracji.

 

Migracja w funkcji czasu

Przedstawiony wykres pokazuje rozkład migracji ryb w badanym okresie: na osi Y zaznaczone są długości poszczególnych ryb, a na poziomej osi X czas. Wartość dodatnia długości ryby obrazuje rybę płynącą w górę rzeki, ujemna wartość jest obrazem ryby płynącej z nurtem rzeki. Każda kolumna odpowiada tylko jednej rybie.

 

Rozkład wielkoŚci ryb

Wykres pokazuje rozkład wielkości zarejestrowanych ryb.  Dla dowolnie wybranego okresu czasu (rok, miesiąc, dzień, a nawet godzina) można pogrupować wyniki uwzględniając przyjęte długości  ryb w poszczególnych grupach.

 

Pora dnia

Wykres pokazuje dokładną godzinę rejestracji każdej przepływającej ryby.